Kordian Michalski
Mistrz kreski i aerografu.
Związany z Rewelersami od początku.
Autor projektu pierwszego plakatu, wszystkich okładek płyt i kaset, liternictwa itp.
Szef Pracowni Wiejskiej K2 w Andryjankach na Podlasiu. Mitsumaniak.
Piszcie do niego na adres e-mail: kordian@k2reklamy.pl
Zespół REWELERSI